Generalforsamling 2020

12. juni 2020

Generalforsamling Skagen Varmeværk

Skagen Varmeværks generalforsamling afholdes onsdag d. 8. juli 2020 kl. 19.30 på Skagen Hotel Sct. Laurentiivej 35.

Dagsorden iflg. vedtægter. Årsrapport til godkendelse for 2020 hentes her eller på kontoret på Ellehammervej 21.